Sparebankstiftinga støttar
dialektprosjektet

Overrekking
Foto: Bø mållag

Sparebankstiftinga (Sparebanken DIN) støttar dialektprosjektet med 25.000 kroner. Pengane skal gå til dialektavisa som er planlagt gitt ut i november. Mållaget er strålande nøgd med tildelinga.


Gradestokk for Kongsberg

Annonse i Laagendalsposten 23.11.2018
Fredag 23. november blei Kongsberg-gradestokken lansert. Dette er den første satsinga til Bø mållag utanbygds. Kongsberg låg til rette med fin dialekt, fine motiv og mange hus utan gradestokk. Han kjem i to utgåver, ein med motiv frå Lågen, og ein med Smedgutten. Katarina Kjelland heiter kunstnaren som har teikna motiva. Ho er også industridesignar og keramikar, og held til i Kristiansand. Over ser du annonsa som stod i Laagendalsposten med utsalsstadene:

Libris - Isaksen Libris i Storgata
Martine's - Martine's Landhandleri i 17.mai-gata
K-kaffebar - jernbanestasjon, og
Jernia - Storsenteret

Mållaget har fått hjelp av bl.a. desse hjelpsame damene: Aslaug Roholdt, Gunhild Torsrud (Rollag), Eli Helleberg og Marit Lian Mogen. Dialekttempen i Kristiansand har vore ein pådrivar for at Kongsberg-gradestokken skulle sjå dagens lys.

Her er eit forsøk på forklaring av orda:
Har'e aldri vært (trenger ikkje forklaring)
Bakeromm Varmt som i ein bakaromn
Glohett Glovarmt
Jæløst varnt Grenseløst varmt; eigentleg gjerdeløst, utan gjerde
Best i skyggen (trenger ikkje forklaring)
Jeg bråner Eg smeltar
Sommærslig Sommarleg
Grovær Vokstervêr
Hustrint Litt kjølig
Kakelinne Mildvêr som skuldast all fyringa når ein bakar småkaker før jul. Linne betyr at snøen er blaut.
Rassballføre Så glatt at du kan dette på rumpeballen
Kusjint Småkaldt
Gråkaldt På grensa til kaldt
Grælint Surt og kaldt
Gørrkaldt Særleg kaldt
Bikkjekaldt Veldig kaldt
Bånntæla Vatnet har frose heilt til botnen
Hestelorten hopper Så kaldt at hestelorten frys til harde ballar før han treff bakken, og hoppar og sprett.
Kom'ere aldri tel å bli (trenger ikkje forklaring)


Målblome til journalist i NRK Buskerud Gjermund Midtbø

Midtbø

Foto: Bø blad

Gjermund Midtbø frå Bø fekk i oktober målblomen av Bø mållag for framifrå innsats for å fremje nynorsk og dialektbruk. Gjermund har journalistutdanning frå Volda og har tidlegare arbeidd som journalist i Vest-Telemark Blad, Telemarksavisa og NRK-sporten. Gjermund brukar nynorsk i det skriftlege arbeidet sitt, og som reporter og kommentator i NRK-sportens fjernsynssendingar har han markert lokal dialekt gjennom bruk av bøheringsmålet. Slik dialektbruk i riksmedia hevar statusen til dialektane våre.


Lifjellkoppen

Lifjellkoppen


Dette er Lifjellkoppen, ein av turkoppane til mållaget i stål og emalje, materialet som blei brukt til koppar og kar i gamle dagar. Du får kjøpt han på Akademika, Roxy kaffebar, Meierismuget, Lifjelltunet, Lifjell skisenter, Lifjellstua, Lindheim ølkompani, og no også på K-kaffebar på Kongsberg (jernbanen).


Målblome for nynorsk nettbank

Sparebanken DIN

Foto: Bø blad

Mållaget heidrar dei som gjer seg fortent til det med ein målblome. Sparebanken DIN i Bø har fått målblomen for lansering av nynorsk nettbank for ei tid sidan. Mållaget ønskjer at nynorsken skal vere synleg på alle samfunnsområde.


Bøgradestokken
... frå 40 minus te 40 pluss

Bøgradestokken Her ser du gradestokken kånns.
E'n ikkje fin? Du fær'n på
Meierismuget kafé, Akademika bokhandel og Roxy Kaffebar.

+40 Bakarømm – Varmt som i ein bakaromn

+35 Eg brånar – Eg smeltar

+30 Brekjelone – Ei kort stund med sterk varme,
      gjerne når sola steikjer før eit torevêr

+25 Høyvær – Tid for å ta inn høyet

+20 Såmmårsleg – Sommarleg

+15 Grovær – Vokstervêr

+10 Husje – Hustrig

+5 Tøyr – Mildvêr om vinteren

0 Fubellføre – Så glatt at du kan dette på rumpeballen

–5 Kurssig – Småkaldt

–10 Kellvole – På grensa til kaldt

–15 Kellt på nåsenn – Kaldt på nasane

–20 Eldsmæl i ømmen – Så kaldt at du må fylle
      omnen med eit mål ved

–25 Knasans kellt – Knakande kaldt,
      det knasar under skoa når ein går i snøen

–30 Kell nare – Bitande vinddrag

–35 Gårrkellt – Særleg kaldt

–40 Ikkje sea krigen,
men da var det også minus 42, i 1942


Uheldig og fått knust søyla? Ikkje fortvil -
reservesøyle kan du få kjøpt ved å kontakte oss på e-post. Prisen for ei reservesøyle er kr. 200,-.

Webmaster: Dag Hallvard Østtveit
Bø mållag: bomallag@gmail.com