Dialektavisa

Dialektavisa

Dialektavisa kom som vedlegg til Bø blad 14. november 2019, og var ein del av dialektprosjektet. Avisa retta seg spesielt til elevar på mellomtrinnet og ungdomsskulen, som fekk klassesett. Avisa var også populær hos den jamne lesaren av Bø blad. Avisa blei sponsa av Noregs Mållag og Sparebankstiftinga (Sparebanken DIN). Du kan lese heile dialektavisa her.

Sparebankstiftinga støtta
dialektprosjektet

Overrekking
Foto: Bø mållag

Sparebankstiftinga (Sparebanken DIN) støtta dialektprosjektet med 25.000 kroner. Pengane gjekk til dialektavisa, som kom ut i 2019.


Målblome til journalist i NRK Buskerud Gjermund Midtbø

Midtbø

Foto: Bø blad

Gjermund Midtbø frå Bø fekk i oktober 2018 målblomen av Bø mållag for framifrå innsats for å fremje nynorsk og dialektbruk. Gjermund har journalistutdanning frå Volda og har tidlegare arbeidd som journalist i Vest-Telemark Blad, Telemarksavisa og NRK-sporten. Gjermund brukar nynorsk i det skriftlege arbeidet sitt, og som reporter og kommentator i NRK-sportens fjernsynssendingar har han markert lokal dialekt gjennom bruk av bøheringsmålet. Slik dialektbruk i riksmedia hevar statusen til dialektane våre.


Lifjellkoppen

Lifjellkoppen


Dette er Lifjellkoppen, turkoppen til mållaget i stål og emalje, materialet som blei brukt til koppar og kar i gamle dagar.


Bøgradestokken
... frå 40 minus te 40 pluss

Bøgradestokken


+40 Bakarømm – Varmt som i ein bakaromn

+35 Eg brånar – Eg smeltar

+30 Brekjelone – Ei kort stund med sterk varme,
      gjerne når sola steikjer før eit torevêr

+25 Høyvær – Tid for å ta inn høyet

+20 Såmmårsleg – Sommarleg

+15 Grovær – Vokstervêr

+10 Husje – Hustrig

+5 Tøyr – Mildvêr om vinteren

0 Fubellføre – Så glatt at du kan dette på rumpeballen

–5 Kurssig – Småkaldt

–10 Kellvole – På grensa til kaldt

–15 Kellt på nåsenn – Kaldt på nasane

–20 Eldsmæl i ømmen – Så kaldt at du må fylle
      omnen med eit mål ved

–25 Knasans kellt – Knakande kaldt,
      det knasar under skoa når ein går i snøen

–30 Kell nare – Bitande vinddrag

–35 Gårrkellt – Særleg kaldt

–40 Ikkje sea krigen,
men da var det også minus 42, i 1942

Uheldig og fått knust søyla? Ikkje fortvil -
reservesøyle kan du få kjøpt ved å kontakte oss på e-post. Prisen for ei reservesøyle er kr. 200,-.

Webmaster: Dag Hallvard Østtveit
Bø mållag: bomallag@gmail.com