Målblomen februar 2011

Midt-Telemark Energi


Dette seier Margit Ims til prisvinnaren:
Midt-Telemark Energi, vi vil heidre dykk med målblomen fordi de fortener det. De er eit kraftselskap som spreier varme: Eg blir glad for å få nynorsk i postkassa. Eg vil lesa om resirkulering, CO2-avgifter og fornybar energi. Og når de forklarar meg korleis eg skal forstå straumrekninga mi på nynorsk, gjer det litt mindre at straumen kostar dyrt og at vinteren er lang. De tar språkleg og kulturelt ansvar: Bedrifter har eit samfunnsansvar. På same måte som næringslivet er opptatt av etikk og ansvar i miljøspørsmål, bør næringslivet også rekne kulturpolitiske aspekt innafor dette ansvaret. De er eit godt språkleg føredøme: De tar språkleg ansvar. Også praksisen dykkar med klare retningsliner for målbruk viser at de tar nynorsken på alvor, Resultatet er god kvardagsnynorsk heim i postkassene i Nome, Sauherad og Bø. Det set vi i Bø mållag stor pris på.