Målblome til Silkevippa september 2013

Silkevippa fekk målblomen september 2013. Grunngjevinga kan du lese her.

Silkevippa

Foto: Bø blad