Målblome til Sparebanken DIN oktober 2014

Sparebanken DIN fekk målblomen oktober 2014 for lanseringa av nynorsk nettbank. Dei er flinke til å nytte nynorsk i møte med kundane gjennom informasjonsmateriell, marknadsføring og ved ulike tilstellingar og arrangement. Internett er òg ein viktig arena for banktenester, og Sparebanken DIN har gjort ein god innsats for nynorsk i digitale medium som heimeside og nettbank, i tillegg til tenester for mobil og nettbrett. Det er viktig for Bø-samfunnet at institusjonar som Sparebanken DIN legg vekt på nynorsk i sitt daglege virke og nyttar dette i kommunikasjon med kundar og i samfunnet elles.

Sparebanken DIN

Foto: Bø blad