Ordbøker på nettet

Nynorskordbok og bokmålsordbok (Universitetet i Oslo)