Grunngjeving for å gi målblomen

september 2013 til Silkevippa

 

Bø mållag gir målblomen til Silkevippa, som har butikkar både på Sønstebøtunet i Bø, og i Åmot. Butikken sel klede, sko, leiker og pynteting. Dei brukar nynorsk aktivt både i butikkane, på heimesida og på Facebook. På den måten gjer dei nynorsken til ein naturleg del av kvardagen, godt synleg for kundane. Bø mållag ser det som viktig for språket og for bygdene at vi har næringsdrivande som Silkevippa.

 

Bø mållag