Styre og stell

Styret:
Dag Hallvard Østtveit, leiar og kasserar (2019)
Hans Christian Deilhaug, nestleiar og dialektkoordinator (2018-2019)
Dag Tore Vikane, skule- og barnehageansvarleg (2018-2019)
Gunnar Brekke Amundsen, skrivar (2019-2020)
Else Børte, medieansvarleg (2019-2020)

Vara:
Marit Folkestadås Tveit (2019)
Annette Myhre Hansen (2019)

Revisor:
Ingrid Kvissel (2019)

17. mainemnd:
For 17. mai 2019: Margit Ims
For 17. mai 2020: Gunn Kristin Leikvoll

Valnemnd:
Sigbjørn Hjelmbrekke, leiar (2019)
Sveinung Astad (2019)
Bjørn Seljebotn (2019)

Dag Hallvard
Dag Hallvard Østtveit
Leiar og kasserar
Telefon 977 07 916
dho(a)nenett.no
Hans Christian
Hans Christian Deilhaug
Nestleiar og dialektkoordinator
Telefon 986 96 500
deilhaug(a)gmail.com
Dag Tore
Dag Tore Vikane
Skule- og barnehageansvarleg
Telefon 911 04 636
dagtore.vikane(a)gmail.com
Gunnar
Gunnar Brekke Amundsen
Skrivar
Telefon 908 48 325
gunnarbrekkeamundsen(a)hotmail.com
Else
Else Børte
Medieansvarleg
Telefon 917 21 355
elseboerte(a)yahoo.com
Marit
Marit Folkestadås Tveit
1. vara
Telefon 481 08 777
mltveit(a)nenett.no